Categories
Programi

Alternativna učionica

za djecu i mlade

Kreativan/kreativna si, voliš istraživati i pitaš se kakve umjetnine čuva muzej Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine?
Imaš od 6-10, od 11-14 ili više godina?
Prijavi se ili cijeli svoj razred na aktivnosti muzejske Alternativne učionice!
Radionice na kojima upoznajemo umjetnost kroz igru, razgovor i kreativno stvaralaštvo odvijaju se u dogovorenim terminima i vremenski traju sat i 30 minuta.