Categories
Programi

Plavi artizam

inkluzivni muzejsko-obrazovni program

Vaše dijete uživa stvarati sa likovnim materijalima? Želite da Vaše dijete razvija govor i finu motoriku kroz kreativnost, te da ostvaruje kontakte sa drugom djecom u poticajnom okruženju? Ne uspijevate pronaći udruženje koje bi se predano bavilo socijalnom inkluzijom Vašeg djeteta i koje bi zadovoljilo njegove individualne emotivne, obrazovne, senzorne, informacijske i komunikacijske potrebe? Prijavite Vaše dijete na besplatni inkluzivni program “Plavi artizam”! Program vodi muzejska pedagogica Umjetničke galerije BiH sa užom specijalnošću muzejsko-obrazovnog rada sa djecom s teškoćama u razvoju u muzeju uz asistenciju studenata pedagogije i psihologije. Program uključuje govorno-jezički prilagođen razgovor o odabranim slikama, taktilne vježbe i kreativni rad sa raznovrsnim umjetničkim materijalima.

Pripremite svoje dijete na posjetu Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine uz pomoć ‘socijalne priče’ koju možete pogledati ovdje: