Categories
Muzej

Galerija Korint

Galerija Korint

Ovaj muzej umjetnosti se nalazi u državi koja se zove Grčka. U ovom muzeju se nalaze slike, kipovi i crteži umjetnika iz Grčke. Na ovoj izložbi možete vidjeti planine i brodove u Grčkoj. Tu je i žensko biće iz mora koje se naziva sirena. Sirene postoje samo u crtanim filmovima i bajka ma. Na jednoj od slika prikazan je i muzički instrument. Ova mala gitara se zove bouzouki. Uz zvuk ove gitare Grci vole plesati.